Egzaminy

Zgodnie z treścią Ustawy o sporcie
oraz Ustawy o żegludze śródlądowej egzaminy na patent Żeglarza Jachtowego na terenie  KS Navigare przeprowadza  związek sportowy - PZŻ
lub podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminów na podstawie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu

System szkolenia PZŻ wraz z definicjami i opisem prawidłowych manewrów egzaminacyjnych  

Zakres wymagań egzaminacyjnych

  1. Zapisy i opłaty egzaminacyjne przeprowadzane są drogą elektroniczną według procedury opisanej na stronie PZŻ.
  2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;
  3. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu  wynosi 50 zł.
  4. Opłaty określone w punktach 2 i 3 w przypadku uczniów i studentów, w wieku do 26 lat, wynoszą odpowiednio 125 zł i 25 zł .
  5. Po zdanym pozytywnie egzaminie opłata za patent wpłacana jest przez ubiegającego się o wydanie patentu, bezpośrednio na konto PZŻ  zgodnie z procedurą opisaną pod pod linkiem
  6. Klub Żeglarski KS Navigare nie pobiera od egzaminowanych żadnych opłat, ani za egzamin, ani za patent.

Komentowanie jest wyłączone